blank
blank

Internal Quality Control. A range of ready-to-use, Internal Quality Control sera, CE marked, dedicated to pharmacological dosage of biotherapies

RéférenceDésignationPackaging
LTx 002-PCImmuno-Trol Drug: Positive control two levels2 x 250 µl
LTx 003-PCImmuno-Trol anti-Drug: Positive control two levels2 x 1 ml
x = Infliximab/ Adalimumab/ Etanercept/ Certolizumab Pegol/ Golimumab/ Rituximab/ Secukinumab/ Tocilizumab/ Bevacizumab/ TRastuzumab/ Ustekinumab/Vedolizumab
blank
blank

Internal Quality Control. A range of ready-to-use, Internal Quality Control sera, CE marked, dedicated to pharmacological dosage of biotherapies

RéférenceDésignationPackaging
LTx 002-PCImmuno-Trol Drug: Positive control two levels2 x 500 µl
LTx 003-PCImmuno-Trol anti-Drug: Positive control two levels2 x 1.5 ml
x = Infliximab/ Adalimumab/ Certolizumab Pegol/ Golimumab/ Rituximab/ Ustekinumab/ Vedolizumab